Rättviks kommun
Rättviks kommun

Invandring och integration

Mottagande av nyanlända i Rättvik

Rättviks kommun tar emot nyanlända för bosättning. Det är staten som finansierar flyktingmottagandet. Kommunens ansvar i mottagandet är att ordna med bostad, erbjuda SFI- svenska för invandrare och samhällsintroduktion på personens modersmål.

De nyanlända med uppehållstillstånd får under två är en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen som ska räcka till bostadshyra och uppehälle under den tid det tar att etablera sig i kommunen.

En etableringsplan tas fram av Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlände. För att få ersättningen måste den nyanlände delta i SFI och praktik, 40 timmar i veckan under en tvåårs-period.

Nyanlända omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som vilken kommuninvånare som helst. Personen är själv ansvarig för sin egen etableringsplan. I den individuella etableringsplanen anges det som personen förbinder sig att genomföra under etableringstiden.

Alla som flyttar till Sverige och som har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få hjälp med sin etablering. Målet med etableringen är att den ska leda till egen försörjning.

Integrationspolitikens nationella mål är

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • En samhällsgemenskap som bygger på mångfald.
  • En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans av alla oavsett bakgrund och som alla är medansvariga för.

Språket och de normer som ett samhälle är uppbyggt av är viktigt för att bli en del av och integreras i vårt samhällsliv och arbetsliv.

Vill du bli språkvän?

Du kan hjälpa till genom att vara språkvän till någon av de nyanlända. Kontakta kommunens Integrationsenhet eller fyll i formuläret som finns på sidan Språkvän i Rättviks kommun.

 

Kontakt

Enhetschef integration och öppenvård
Anna Börjel
0248-70 216

Vuxenmottagandet
0248-70 201

integrationsenheten@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik