Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kundval i hemtjänsten

I Rättvik gäller LOV - Lagen om valfrihetssystem, det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra din hemtjänst. För närvarande finns det två utförare att välja mellan.

Konkurrens om bästa kvalitet

Kommunen bestämmer förutsättningarna för valfrihetssystemet genom avtal. Alla utförare som ansöker om att få vara med, och som uppfyller de fastställda kraven, godkänns. Kommunens biståndshandläggare ansvarar för att du får information om samtliga utförare som du kan välja mellan.

En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är din rätt att byta utförare.

Ingen priskonkurrens – inte dyrare för dig

För dig kostar det lika mycket oavsett vilken utförare du väljer.