Rättviks kommun

Hemtjänst

Insatser från hemtjänsten ska ges för att underlätta den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Hemtjänst ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala funktionsnedsättningar eller annan orsak behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen.

Till hemtjänstens uppgifter hör både personlig omvårdnad och insatser av servicekaraktär. Insatserna ska präglas av hjälp till självhjälp.

Insatser i hemmet

Personlig omvårdnad

I den personliga omsorgen ingår insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan exempelvis handla om hjälp eller stöd för att kunna äta, dricka, klä på sig, sköta sin personliga hygien inklusive munvård, förflytta sig, insatser för att känna trygghet och säkerhet (tillsyn), ledsagning/promenader eller tillfällig avlösning av anhörigvårdare i hemmet.

Praktisk hjälp

Den praktiska hjälpen kan ges som till exempel städning, hantering av hushållsavfall, tvätt, inköp, post- och bankärenden eller matdistribution. Om särskilda behov föreligger kan matlagning beviljas.

Städning

Grunden för beviljande av städning är att insatsen utförs en gång var tredje vecka. I insatsen ingår hygienstädning av högst två rum och kök. Om särskilda skäl föreligger kan städning beviljas med andra intervaller.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är avsedda att ge trygghet i boendet så att kvarboende blir möjligt.

Nattpatrull

För pensionärer som bor hemma och behöver tillsyn eller hjälp nattetid finns en nattpatrull som besöker och hjälper dem.

Matdistribution

För pensionärer som bor hemma och är i behov av distribution av matlåda till hemmet.

Kontakt

Rättviks hemtjänst egen regi

Västra
Enhetschef 0248-70 243

Södra
Enhetschef 0248-70 242

Boda och Furudal
Enhetschef 0258-108 90
Telefontid 09.30–11.00, måndag–fredag.

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Socialtjänsten
vx 0248-70 220
måndag–fredag.

Anneli Omsorg Skandinavien AB
Hemtjänsten
Alla dagar 07.00-22.00
Telefon: 0248-400 92

Verksamhetschef Anneli Pettersson
Vardagar 07.30-16.00
Telefon: 076-131 31 10