Persborgs brygga

Persborgs brygga.

Persborgs brygga. Foto: ©Carl-Johan Uhlin.

I början av förra seklet byggdes hotell Persborg invid Siljan i Sjurbergs by.

I anslutning till hotellet uppfördes även en ångbåtsbrygga med vidhängande byggnad innehållande vänthall för båtresenärer samt två omklädnadsutrymmen för badsugna.

Någon gång mellan 1925 och 1927 försvann den ursprungliga brygganläggningen på grund av högvatten och ersattes 1928 av en något enklare byggnad vilken revs vintern 2002.

Sjurbergs Byalag har under 8 år arbetat med att återuppföra byggnaden och bryggan som fanns före 1928. Arbetet har utförts på ideell basis och i den takt som insamling av pengar medgivit. Invigning skedde 2009-06-27.

Finansieringen har skett dels genom bidrag ur olika fonder, dels genom ”försäljning” av plankor på bryggdäcket. Vidare har ett flertal företag ställt upp med materialsponsring.

Bryggan och byggnaden kan hyras för olika arrangemang, såväl av föreningar som enskilda. Födelsedags- och bröllopsfester, utställningar, musik- och företagsarrangemang, är några exempel. Byggnaden är oisolerad varför uthyrning endast sker maj-september.

Många har köpt plankor som present i samband med födelsedagar, bröllop och dylikt.

Interiör från Persborgs brygga.

Interiör från Persborgs brygga. Foto: © Torbjørn Malm.

Kontakt

Uthyrning
Henrik von Bahr
076-243 25 25
ronneliden@gmail.com