Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ledsagarservice

Syftet med ledsagarservice är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning.

Ledsagarservice är hjälp i form av följeslagare ute i samhället som kan underlätta för personer med omfattande funktionshinder att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Hjälpen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och insatsen ska göra det möjligt att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller bara komma ut på promenad. Hjälpen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Vill du bli ledsagare?

Vi har kontinuerligt behov av ledsagare. Ersättning utgår med fastställt timbelopp. Arbetstiden ligger ofta på kvällar och helger. Om du vill bli ledsagare, ta kontakt med enhetschef för verksamheten.

Kontakt

Enhetschef

0248-70 383

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik