Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson syftar till att ge den enskilde ett personligt stöd för att exempelvis kunna bryta social isolering.

Genom insatsen ska ett självständigt liv underlättas. Insatsen kan tillgodose behovet av en vän/medmänniska när anhöriga saknas eller behöver kompletteras. Innehållet i insatsen ska bygga på den enskildes behov och önskemål och planeras tillsammans med henne eller honom. Kontaktpersonens uppdrag kan vara att ge råd till den enskilde i olika frågor som inte är av komplicerad natur men också att bara vara en person att regelbundet prata och umgås med. Det kan handla om att kontaktpersonen följer med på olika aktiviteter.

Vill du bli kontaktperson?
Vi har kontinuerligt behov av kontaktpersoner både för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta personer i olika åldrar. Om detta verkar intressant och om du har lite tid över på din fritid, som du gärna vill dela med någon funktionshindrad person, hör av dig till enhetschef för insatsen. 

Kontakt

Enhetschef
0248-70 383

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik