Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad

Att ha en egen bostad är grundläggande för att få en god livskvalitet, det gäller inte minst personer med funktionshinder. Bostaden har stor betydelse för utvecklingen av identitet och självkänsla.

En bostad enligt 9§9 LSS kan utformas på olika sätt. Det finns tre huvudformer: servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad.