Rättviks kommun

Vårdnad, boende och umgängesutredning

Frågor om ändring i vårdnaden, boendet och/eller umgänget prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda.

Domstolen ska besluta i enlighet med vad som är bäst för barnet. Innan domstolen avgör ett mål om vårdnad, boende och umgänge inhämtas upplysningar från socialnämnden.

På begäran av domstol görs vårdnads-, boende- och, eller umgängesutredning av socialnämnden i den kommun där barnet eller barnen är mantals­skriven. Utredningen görs av utredare utsedd av socialnämnden, oftast familje­rätts­sekreterare vid familjerätten. I utredningen kan kontakt tas med - förutom barn och föräldrar - även referent­personer som till exempel skolpersonal, BVC och BUP.

Myndighetens för familjerätt och föräldraskapsstöd: Information om vårdnads­utredning, boende­utredning och umgänges­utredning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förklaring
BVC = Barnavårdscentral
BUP = Barn- och ungdomspsykiatri

Kontakt

Socialsekreterare
Måndag, tisdag, onsdag och fredag
kl 8.30–9.30

Reception
vx 0248-70 220

E-post: sociala@rattvik.se
fax 0248-70 305

Besöksadress
Golfvägen 1 A
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik