Rättviks kommun
Rättviks kommun

Faderskap

Om modern och fadern till barnet är gifta med varandra registreras faderskapet automatiskt och föräldrarna har gemensam vårdnad.

Fastställande av faderskap ska ske på initiativ från socialtjänsten då barn föds och modern inte är gift med fadern.

Modern får ett brev från socialtjänsten med information om hur tid bokas hos familjerätten för att fastställa faderskapet. Det finns också möjlighet att boka tid före barnets födelse.

Samkönat äktenskap

Vid samkönat föräldraskap ska föräldraskapet fastställas även om föräldrarna är gifta.

Gemensam eller separat tid

Är föräldrarna ett par bokas en gemensam tid. Tid kan även bokas separat med modern och fadern.

Kontakt

Socialtjänstens reception
0248-70 220

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik