Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kontaktpersoner, kontaktfamilj

Två vuxna och tre barn.

mostphotos.com/Frenk Kaufmann

Vad gör kontaktpersoner och kontaktfamiljer?

Kontaktperson eller kontaktfamilj ges efter ansökan till en enskild person eller en familj då det finns behov av särskilt stöd.

Uppdraget som kontaktperson eller kontaktfamilj utformas tillsammans med den enskilde, socialsekreteraren och kontaktpersonen eller kontaktfamiljen utifrån de aktuella behoven. Uppdragen kan variera från ett par månader till att vara ett stöd under flera år.

Den viktigaste uppgiften för en kontaktperson eller kontaktfamilj är att vara ett personligt stöd i olika situationer och vara en medmänsklig kontakt.

Exempel på några olika uppdrag

  • Ensamstående förälder utan socialt nätverk. Barnen kan då få vara hos en kontaktfamilj till exempel en helg i månaden för att få tillgång till andra vuxna och nya sociala kontakter.
  • För familjer med barn där det finns sociala eller psykiska problem kan kontaktpersonen/-familjen vara ett stöd för barnen och föräldrarna.
  • Barn och ungdomar som behöver en trygg vuxen, som kan vara en förebild och stimulera till meningsfull fritidssysselsättning.
  • Vuxna personer med olika sociala och/eller psykiska problem och avsaknad av ett socialt fungerande nätverk.
  • Umgängesärenden, det vill säga när separerade föräldrar behöver stöd för att umgänget med barnen ska kunna fungera.

Vill du ha ett uppdrag av oss?

Vill du ställa upp som kontaktperson eller kontaktfamilj kontakta familjehemssekreterare Lovisa Rocking. 

Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utgår enligt centrala rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakt

Familjehemssekreterare
Lovisa Rocking
0248-70 220