Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Anhörigkort

Personer som vårdar eller har stor omsorg om en vuxen anhörig eller vän ges möjlighet att bära ett kort som anhörigvårdare.

Kortet är en service och trygghet både för den som vårdas och för anhörigvårdaren om denne råkar ut för akut sjukdom eller olycka.

Anhörigkort.

Anhörigvårdarkortet är gult, ligger i en plastficka och innehåller följande information

  • Namn på anhörigvårdaren som ansvarar för en person som är beroende av hjälp.
  • Uppgifter på den som vårdas.
  • Namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de ska göra om de får en påringning.

Anhörigvårdaren ansvarar för att

  • kortet fylls i med aktuella uppgifter.
  • uppgifterna på kortet alltid är aktuella.
  • kortet hanteras ansvarsfullt.
  • kontaktpersonerna är vidtalade och informerade.