Rättviks kommun
Rättviks kommun

Föreläsningar och utbildningar

Anhörigträffar

Rönnbär.

Rönnbär. mostphotos.com/Maria Groth

Vi bjuder in till träffar för anhöriga till personer som har problem med minnet

Plats

Anhörigstöd Buketten Järnvägsgatan 22 (gamla Närviks lokaler), Rättvik

  • Måndag 22 oktober kl.14–16.
  • Måndag 29 oktober kl.14–16.
  • Måndag 5 november kl.14–16.

Anmälan till

Demenssjuksköterska Ingrid, 0248-70 477 ingrid.svensson@rattvik.se

Anhörigsamordnare Elisabet, 0248-70 394
eller 0248-73 690.

Anmälan till utbildning för anhörig vill vi ha senast den 11 oktober.

Vi bjuder på kaffe med bröd.

Välkomna!

Kontakt

Demenssjuksköterska
Ingrid Svensson
0248-70 477

Besöksadress
Hemsjukvården
Prästskogen
Centralgatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik