Rättviks kommun
Rättviks kommun

Demenssjuksköterska

Klöverblommor

Klöverblommor. Foto: © Rune Almén.

Är glömskan ett problem?

När glömskan ställer till praktiska problem, kan ni behöva tips för att få vardagen att fungera bättre.

Du som är anhörig eller närstående till någon med glömska, får ofta vara hans eller hennes minne och stöd.

För att alla ska kunna må så bra som möjligt, kan ni behöva råd i frågor om till exempel bemötande.

Stödinsatser som kan erbjudas

  • Information om vem du ska kontakta för att få den bästa hjälpen.
  • Att du som anhörig eller närstående har mig att ringa till.
  • Utbildning och handledning.

Jag finns för dig och dina närstående när ni behöver råd, stöd, handledning och utbildning om bemötande och demenssjukdom.

Kontakt

Demenssjuksköterska
0248-70 477

Besöksadress
Centralgatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik