Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Avgifter för insatser till äldre

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala.

Hur beräknas avgiften?

Insatserna beviljas av kommunens biståndshandläggare. Av dem får du blanketten Inkomstförfrågan så att du kan fylla i dina uppgifter om inkomster och boendekostnader.

Blanketten skickar du till

Rättviks kommun, Socialförvaltningen, 795 80 Rättvik

När blanketten kommit till oss gör vi en avgiftsberäkning för att se om du kan betala hemtjänstavgiften. Beslutet skickas hem till dig.

Avgiften beräknas individuellt för varje person och du är skyldig att själv tala om för oss om det sker förändringar under året som kan påverka beräkningen av avgiften.

Om du vill betala avgiften med autogiro, skriv ut blanketten här, längst ned på sidan och skicka in till adressen ovan.

Hur görs inkomstberäkning för makar och sammanboende?

Inkomsterna läggs ihop och fördelas med hälften på vardera maken. Om bara en av makarna har någon hemtjänstinsats ska bådas gemensamma inkomster ändå räknas med.

För sambor beräknas inkomsterna var för sig. Det finns inte lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Om båda makarna eller sambor har hjälp av hemtjänsten betalar de avgiften var för sig.

Maxtaxa inom vård och omsorg

I Socialtjänstlagen kapitel 8 § 3-9 finns bestämmelser för hur kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 139 kronor per kalendermånad i avgift för hemtjänst år 2021.

Avgifter som ingår i maxbeloppet 2 139 kronor

Hemtjänst, timtaxa 410 kronor per timme
Trygghetslarm, 240 kronor per kalendermånad
Korttidsplats omvårdnad 126 kronor per dygn
Dagverksamhet, 50 kronor per dag
Distribution per matlåda 19 kronor
Hemsjukvård, 150 kronor per besök (max 900 kronor per kalendermånad)

Avgifter som tillhör hemtjänsten och som tillkommer förutom maxbeloppet

Matlåda 65 kronor
Korttidsboende mat 126 kr/dygn
Korttidsboende förbrukningsmaterial 350 kr/mån 12 kr/dygn
Korttidsboende boendeavgift 2 197 kr/mån 73 kr/dygn
Måltider i dagverksamhet 75 kronor
Resa dagverksamhet 30 kronor enkel resa
Installation av trygghetslarm 700 kronor
Förskrivning av hjälpmedel 150 kronor per styck

Korttids- och växelboende

Utöver omvårdnad, mat och förbrukningsmaterial tillkommer en boendeavgift med högst 73 kr/dygn, 2 197 kr/mån om avgiftsutrymmet tillåter.

Särskilt boende

Avgift som ingår i maxbeloppet

 • Omvårdnad max 2 139 kronor per kalendermånad

Avgift som inte ingår i maxbeloppet

 • Matabonnemang 3 780 kronor per kalendermånad
 • Hyra, beroende på lägenhet och yta
 • Hjälpmedelsavgift 50 kronor per kalendermånad
 • Förbrukningsmaterial 350 kronor

Avgiften för förbrukningsmaterial avser; tvättmedel, intimtvål, tvättlappar, hushålls- och toalettpapper, soppåsar, golvrengöring, skurhink, mopp och skurborste, gummiskrapa för duschgolv, toalettborste, och allmänna inventarier.

Vid utflyttning från särskilt boende tas en avgift ut för städning, 900 kr inklusive moms.

Avgifter som tillhör LSS verksamhet

 • Hjälpmedelsavgift för boende i bostad med särskild service för vuxna, 150 kr hjälpmedel.
 • Korttidstillsyn, endast mellanmål 15 kr
 • Korttidstillsyn, halv dag måltider 25 kr
 • Korttidstillsyn, heldag skollov, måltider 70 kr
 • Korttidsvistelse, heldygn, måltider 110 kr/dygn vuxna, 90 kr/dygn under 21 år.

Samtliga avgifter kan höjas eller förändras under året.


Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde har rätt att behålla av din inkomst för att täcka normala levnadskostnader inklusive boendekostnaden innan avgiften för hemtjänst kan tas ut.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 373 kronor per kalendermånad och för sammanlevande makar 4 540 kronor per person och kalendermånad avseende år 2021.

Bor makar i skilda hushåll räknas minimibeloppet som för ensamstående. Minimibelopp avser de pengar vårdtagaren behöver för att klara utgifter för sitt personliga behov utöver avgifter och boendekostnad.

Minimibeloppet ska räcka till bland annat

 • Livsmedel
 • Dagstidningar
 • Telefon- och TV-avgift
 • Fritid och hygien
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Resor
 • Läkemedel och tandvård
 • Kläder och skor
 • Förbrukningsvaror
 • Möbler

Kostnaderna för de olika utgiftsposterna, se ovan, som minimibeloppet ska täcka har hämtats från Konsumentverket och baseras på riksnormen för försörjningsstöd 2021.

Höjning av förbehållsbeloppet

Biståndstagaren kan på grund av särskilda omständigheter ha behov av en höjning av förbehållsbeloppet. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Kostnaden bör uppgå till ett par hundra kronor per kalendermånad. Varaktig karaktär betyder att kostnaden är regelbundet återkommande under större delen av ett år.

Autogiro blankett

Autogiroanmälan, Socialförvaltningen Rättviks Kommun Pdf, 695.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Avgiftshandläggare                                 
Birgit Löf
0248-703 32

Avgiftshandläggare
Annelie Steger Engholm
0248-703 33

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik