Kris i livet

Spräckt ägg med ritade ögon och mun.

mostphotos.com/Mikaela Hjelm.

Familjebehandlare

En kris i livet och dess omfattning innebär olika saker för olika människor. En kris i livet kan exempelvis innebära att det behövs råd och stöd i föräldrarollen, tonårsproblem eller en kris till följd av att du eller någon närstående till dig lider av psykisk ohälsa.
Familjebehandlarna erbjuder rådgivning och stöd till familjer. Det kan vara rådgivning om hur du ska hantera olika situationer i livet och stöd i ditt dagliga liv.

Som förälder kan du kontakta familjebehandlarna via föräldrastödstelefonen eller socialtjänstens mottagningstelefon. Familjebehandlarna kan erbjuda fem samtal utan att socialsekreterare behöver göra behovsprövning. Insats från familjebehandlare kan även beviljas för längre perioder, detta kräver kontakt med socialsekreterare.

Socialtjänsten

En kris i livet och dess omfattning innebär olika saker för olika människor. Socialtjänstens verksamhet täcker en rad olika områden och de som arbetar inom socialtjänsten har många olika kompetenser. Detta rör sig om allt ifrån områden som familjerätt och barn till ekonomi och missbruk.
Därför kan du som drabbats av en livskris vända dig till socialtjänsten för att se om du kan söka hjälp där för att hantera och ta dig ur situationen som orsakat krisen.

Kontakt

Föräldrastödstelefon

Vardagar klockan 8.30–9.30

0248-70 373

familjeteamet@rattvik.se

Socialtjänstens mottagningstelefon

0248-70 220

Socialjouren efter kontorstid

112