2023-01-10

Inbjudan till samråd om detaljplan för Skomakaren 2

Förslag till detaljplan för fastighet Skomakaren 2 med flera, finns nu ute för samråd.

Planområdet, som i folkmun brukar kallas Fyra Hästar, är beläget i nordvästra delen av Rättviks tätort, inom Lilla handels- och industriområdet, längs med riksväg 70. Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, skola, idrott, centrumverksamhet och transformatorstation.

Planhandlingarna finns att se på sidan "Detaljplaner på samråd eller granskning", på Kulturhuset och i Kommunhusets foajé under tiden 10 januari 2023 till 21 februari 2023.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Rättviks kommun

795 80 Rättvik

eller till mark.plan@rattvik.se senast 21 februari 2023.

Länk

Detaljplaner på samråd eller granskning

Frågor besvaras av:

Fredrika Säfström
Mark- och planchef
Samhällsutvecklingsförvaltning