Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-11-17

Lokala beslut gällande Rättviks kommuns verksamheter

Krisledningsnämnden har vid mötet 17 november tagit lokala beslut för kommunens verksamheter. Alla beslut grundar sig på de skärpta allmänna råden som gäller i Dalarnas län. De lokala besluten gäller från och med 18 november.

Bibliotek/Kulturhuset samt biblioteksfilialerna Boda och Furudal

Biblioteket/Kulturhuset Rättvik samt biblioteksfilialerna i Boda och Furudal stängs från och med 2020-11-18 till och med 2020-12-10. Dock kan tidsbokning ske med biblioteket/kulturhuset Rättvik och biblioteksfilialerna Boda och Furudal för individuella besök rörande det tjänsteutbud som finns på biblioteket Rättvik och filialerna.

Kommunens sporthallar

Dessa beslut gäller 2020-11-18 till och med 2020-12-10:

  • Sporthallarna och deras verksamhet stängs för allmänheten.
  • Bokningar gällande verksamhet för ungdomar eller vuxna födda före 2005 avbokas.
  • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare.
  • Gymnastiklektioner med koppling till våra skolor kommer fortsatt genomföras i våra lokaler. Utomhuslektioner förordas där det så går att genomföra.
  • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar.

Wasaborg/Ungdomens Hus

Wasaborg/Ungdomens Hus hålls fortsatt öppet med den begränsningen att det gäller endast för högstadieelever i årskurs 7–9.

Beslutet gäller 2020-11-18 till och med 2020-12-10.

Dagverksamheten Glädjen och Mittimilla

Verksamheterna Glädjen och Mittimilla stängs från 2020-11-18 till och med 2021-01-17.

Springkällan och Furan (Orestrand)

Restaurangerna Springkällan och Furan (Orestrand) hålls stängda för allmänheten fram till 2021-01-17.