2020-03-10

Förtydligande angående coronavirusspridningen

Krisledningsnämnden tog 2020-03-02 § 1 beslut om flera åtgärder gällande covid-19 spridningen. Krisledningsnämnden beslutade om följande förtydliganden under sammanträdet 2020-03-09.

  1. Att kommunanställda, brukare, elever och barn inom förskola/skola, samt anhöriga i samma hushåll som nyligen besökt något av de covid-19 drabbade länder där samhällsspridning sker (Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, Italien och Österrike) och därmed riskerar att sprida covid-19 ska stanna hemma och anmäla detta till närmaste chef/rektor.
  2. Enskilda lösningar kommer tillämpas, utgångsläget är att personer som riskerar smitta andra inte ska gå till skola, förskola eller arbete.
  3. Vi uppmanar individer till frivillig hemkarantän enligt försiktighetsprincipen.
  4. Kommunanställda som har återvänt från ett område där Covid-19 sprider sig bör de närmaste två veckorna efter hemkomsten vara uppmärksamma på eventuella symptom samt ta tempen två gånger per dag.
  5. Om de får lätt hosta eller lite feber (37,3 grader eller mer) bör de stanna hemma med självisolering. Det betyder att de ska undvika kontakt (inte närmare än 1 meter) med andra människor, inklusive familjemedlemmar. De ska ringa 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och informera dem om sin senaste resa samt symptom.

Kontakt

Jonny Jones, Krisledningsnämndens ordförande
0248-702 50

Martin Clarstedt Länk till annan webbplats., Miljö- och byggchef
0248-70 142