2020-03-05

Gatan mellan Faluvägen och Riksväg 70 stängs av

Från och med måndag 9 mars är gatan mellan Faluvägen och Riksväg 70 avstängd. Vägen öppnas igen under vecka 12.

Flygbild över del av Rättvik som visar vilken väg som stängs av mellan Faluvägen och Riksväg 70.

Dala Vatten och Avfall utför arbete på VA-nätet. Vägen öppnas igen under vecka 12 när arbetet är klart.