2020-02-12

Spillvattenläcka utanför Stiftsgården

En trycksatt sjöledning för spillvatten har fått en läcka utanför Stiftstgården i Rättvik. Ledningen leder spillvatten från delarna väster om Stiftsgården.

Dala Vatten och Avfall ber boende i Sjurberg och Vikarbyn att använda avloppet med återhållsamhet. Dricksvattnet påverkas inte av läckan. Så länge det inte regnar är situationen under kontroll och disk- och tvättmaskiner kan användas.

En tungdykargrupp har inspekterat sjöledningen. Reparation av ledningen påbörjades måndag 17 februari men på grund av den hårda vinden kommer arbetet att fortsätta tisdag 18 februari.

Under reparationsarbetet leds spillvattnet mot reningsverket i Rättvik i en äldre ledning av mindre dimension vilket begränsar kapaciteten.

Dala Vatten och Avfall är tacksamma för att boende har hörsammat vädjan om att vara återhållsamma med att spola ut vatten i avloppet.