Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-02-12

Spillvattenläcka utanför Stiftsgården

En trycksatt sjöledning för spillvatten har fått en läcka utanför Stiftstgården i Rättvik. Ledningen leder spillvatten från delarna väster om Stiftsgården.

Dala Vatten och Avfall ber boende i Sjurberg och Vikarbyn att använda avloppet med återhållsamhet. Vänta om möjligt med att tvätta och diska tills ny information ges. Dricksvattnet påverkas inte av läckan.

En tungdykargrupp har inspekterat sjöledningen. Ledningen kommer att repareras måndag den 17 februari.

Under reparationsarbetet leds spillvattnet mot reningsverket i Rättvik i en äldre ledning av mindre dimension vilket begränsar kapaciteten.

Besök Dala Vatten och Avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för fortlöpande information.