Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-02-06

Myndigheterna om coronaviruset

Enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten låg att det nya coronaviruset, 2019-nCoV, kommer att spridas i Sverige. Här kan du ta del av myndigheternas information om det nya viruset.

Det första fallet av coronavirus i Sverige har bekräftatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms ändå som mycket låg. Folkhälsomyndigheten har sammanställt svar på vanliga frågor om sjukdomenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 1 februari fattade regeringen det formella beslutet att klassa viruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta som en beredskapsåtgärd, för att ge Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna möjlighet att snabbt ta beslut om karantän av smittade personer om det skulle bli nödvändigt.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina.

1177 Vårdguidens rekommendation

Har du under de senaste 14 dagarna varit i ett område i Kina där många har blivit sjuka av coronaviruset? Då ska du vara uppmärksam om du får symtom som feber, halsont eller hosta. Ring då telefonnummer 1177 för att få information om när och var du ska söka vård.

Har du inte varit på resa i Kina de senaste 14 dagarna, men har liknande symtom? Då är det inte sannolikt att du har fått det nya coronaviruset. Du kan söka information på 1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, feberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, förkylninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hostalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ont i halsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.