Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-12-16

Inbjudan till granskning om detaljplan för Siljansbadets camping

Förslag till detaljplan för Siljansbadets camping finns nu ute för granskning. Planområdet ligger mellan järnvägen och Siljans strand i direkt anslutning till Långbryggan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av pågående camping­verksamhet vid Siljans strand.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Infartsvägen till campingen flyttas närmare järnvägen för att möjliggöra fler platser för uppställning av tält och husvagnar.
  • Tallarna inom området ges ett lämplig skydd för att bevara platsens karaktär.
  • Den stora gräsytan mot strandkanten skyddas i planen från fortsatt campingverksamhet.
  • Allmänhetens tillgång till stranden tryggas. För den större gräsytan närmast Långbryggan tillåts endast bad och friluftsliv för allmänheten, ingen camping tillåts där. Inte ens under Classic Car Week eller Rättviks marknad.
  • Lokstallarna som ligger inom planområdet ges användningsbestämmelser som möjliggör dem för diverse publika verksamheter.
  • Lokstallarna skyddas mot rivning och det ställs krav på att dess karaktär ska behållas vid eventuella renoveringar.

Titta på förslaget

Du kan ta del av förslaget på kulturhuset och i kommunhusets foajé samt på www.rattvik.se/planerlänk till annan webbplats från 16 december 2019 till 31 januari 2020.

Välkommen med dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till mark.plan@rattvik.se senast den 31 januari 2020.

Mer information

Vid direkta frågor kontakta kommunens planarkitekt Sara Udd, telefonnummer 0248-70 161.