Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-06-10

Granskning av detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera

Detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera (Lissbrändan) är nu ute för granskning.

Plankarta för granskning av Lissbrändan.

Förslag till detaljplan för Lissbrändan, fastighet Lerdal 14:48, 14:50 och 62:36 finns nu ute för granskning. Planområdet ligger beläget nedanför Bruntegården och Fyrklöverns stugby.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för sex stycken nya tomter på Lerdal 14:50 och Lerdal 62:36 samt ändra förutsättningarna för byggnation på fastighet Lerdal 14:48.

Titta på förslaget

Du kan ta del av förslaget på "Granskning av detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 m.fl. (Lissbrändan)". Förslaget finns också att se på kulturhuset och i kommunhusets foajé under tiden 10 juni till 10 juli 2019.

Välkommen med dina synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till mark.plan@rattvik.se senast 10 juli 2019.