Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-06-07

Lukt av polyesterplast kan uppstå vid arbete på spillvattenledning

Karta över Hellebergs väg.

Vecka 24 kommer ett infodringsarbete på spillvattenledningen längs Prästskogsgatan-Hellebergs väg att göras. Under arbetet kan en lukt av polyesterplast uppstå.

Lukten kan komma in genom ventilationen och kan vädras ut när arbetet avslutats. Vänta med vädringen om ditt fönster ligger nära den ånga som bildas under arbetet.

Om du har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till arbetsplatsen rekommenderas du att stänga av den under tiden renoveringen pågår. Detta för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

Under arbetet kan du fortsätta att använda ditt avlopp men begränsa utsläppet i avloppen i största möjliga mån för att undvika översvämning. Begränsa användningen av vatten så mycket som möjligt under arbetet. Undvik att tvätta i tvättmaskin, undvik långa duschar och diska helst för hand.

Mer information

Frågor besvaras gärna av personal på arbetsplatsen eller av: AARSLEFF Rörteknik, Ulf Åkerblom, 0709-413 429.