Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-06-05

Avfallsföreskrifterna ses över för ett modernt hållbart samhälle

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över kommunens avfallsföreskrifter. Översynen görs för att anpassa avfallsföreskrifterna till ett modernt samhälle.

Stockholm stad visar nu exempel på lokala avfallsföreskrifters betydelse för förutsättningar att öka cirkuleringen av resurser i våra samhällen.

Markus Svensson, hållbarhetsstrateg.

Markus Svensson. Foto: Alexander Fägersten

– Stockholm stads nuvarande process mot verksamheten Tiptapp är ett sådant exempel. Som hållbarhetsstrateg är det en dröm att se entreprenörer skapa affärsidéer som leder till ökad återvinning, samtidigt som man hjälper människor som av olika anledningar inte kan ta sitt grovavfall till en återvinningscentral. I alla forum som jag deltagit i för att diskutera hur vi ska kunna bygga en hållbar värld är det just det man önskar sig, en tydlig koppling mellan sociala, ekologiska och ekonomiska system. När det nu kommer sådana affärsidéer tycker jag det är viktigt att vi i kommuner ser till att sätta system som främjar detta säger Markus Svensson, hållbarhetsstrateg i Rättviks kommun.

Jeanette Back, miljöinspektör.

Jeanette Back. Foto: Markus Svensson

– En förutsättning för ökad sortering av avfall och ökad återvinning är att grovavfallet kommer till en återvinningscentral. Att privatpersoner kan hjälpa varandra med den delen ökar också motivationen hos den enskilde som annars på grund av begränsningar inte har möjlighet att känna sig delaktig i att skapa ett hållbart samhälle. Det ska vara lätt att göra rätt – för alla säger Jeanette Back, miljöinspektör.

I höst kommer Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut att hanteras i kommunfullmäktige.

Kontakt

Hållbarhetsstrateg
Markus Svensson
0248-70 514