Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-05-24

Ny översiktsplan för Rättviks kommun beslutad

Efter flera års arbete med faktainsamling, möten och samråd med invånarna i kommunen kunde kommunfullmäktige den 23 maj 2019 besluta att anta förslaget till ny översiktsplan (ÖP).

Kommunens vision om hur mark och vatten ska användas

En ÖP visar kommunens vilja när det gäller användning av mark, vatten och utveckling av bebyggelse för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ha en aktuell ÖP som omfattar hela kommunens yta.

– En aktuell ÖP är ett bra stöd att ha när kommunen ska detaljplanera ett område, bevilja bygglov eller göra andra insatser, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Rune Daniels (C).

Rättviks tidigare ÖP från 1992 var i stort behov av uppdatering. Därför har kommunen under de senaste åren arbetat med att samla in material och inventera olika områden. Kommunen har fått god hjälp av enskilda invånare och olika organisationer. Det har gett kommunen en bra överblick över hänsyn som måste tas och olika möjligheter till utveckling.

Kommunalrådet Annette Riesbeck (C) är glad att ÖP:n äntligen är klar.

– Visionen ”Där tradition möter framtid” får nu stöd av ett dokument som ska ge väg­ledning hur kommande planering och byggande ska inriktas. Man kan säga att ÖP beskriver vår kommuns vision och ambition i fysisk mening säger kommunalrådet, Annette Riesbeck (C).

Inte minst gäller det så kallade LIS-områden som står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen” som är ett nytt inslag i kommunens ÖP.

– LIS innebär att särskilda skäl för landsbygdsutveckling kan användas där det ges större möjlighet att nyttja närheten till vatten, exempelvis för boende och besöks­näringen utvecklar Hans Furn (C), vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklings­utskott. Hans har också lett styrgruppen för ÖP-arbetet.

Tack till alla som bidragit

Annette Riesbeck vill rikta ett stort tack till Rättviks kommuns samhällsutvecklings­förvaltning och till alla som på ett eller annat sätt bidragit till att ta fram och komplettera översiktsplanen under både förarbetet och den nu avslutade planprocessen.

För mer information kontakta:

Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande
0248-70 250

Hans Furn, ordförande i styrgruppen för översiktsplanen
070-697 80 61

Per-Johan Backlund, samhällsutvecklingschef
0248-70 164