Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-03-07

Rättvik är enda svenska kommunen på Planet Youth-konferensen i Reykjavik

Vi deltar som enda svenska kommun tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna på Planet Youth-konferensen i Reykjavik 6–8 mars.

Deltagare vid Planet
Youth-konferensen i Reykjavik 2019.

Från vänster Jimmy Svensson, Jonny Gahnshag, Ulrika Andersson (Länsstyrelsen), Christoffer Knapp, Jon Jakobs, Stina Evbjer, Håkan Leifman (ICSRA). Foto: Anette Riesbeck

Deltagare och föreläsare från 19 länder informerar om hur de arbetar med att minska ungdomars användning av alkohol och andra droger med de gemensamma faktorerna samarbete, ungas fritidsaktiviteter och föräldraengagemang.

Samarbete mellan forskning, polis och de som arbetar praktiskt med unga är särskilt viktigt. Hela modellen bygger på att mäta utfallet och att arbetssättet ska vara lokalt förankrat.

Vi överväger att skapa ett lokalt arbetssätt där vi i så fall skulle bli pilotkommun för Planet Youth i Sverige.