Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-02-08

Sök bygdepeng för Dalfors och Orebygden

Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i Dalfors och Orebygden. Det kan vara allt från små musikaftnar eller utställningar till större renoveringar eller investeringar av anläggningar.

Bygdepengen ska fördelas så att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Mer information och ansökningshandlingar hittar du på rattvik.se/länk till annan webbplats
bygdepenglänk till annan webbplats. Villkoren för ansökan finns på ansökningsblanketten under ”villkor”.

Du kan även kontakta Ulf Israelsson på telefon 0248-701 36.

Ansökan ska vara inne senast 31 mars 2019.

Välkommen med Er ansökan.