Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-02-07

Sammanträde Rättviks kommunfullmäktige

Rättviks kommunfullmäktige sammanträder torsdag 21 februari klockan 18 i Stiernhöökssalen, Rättviks kommunhus.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 18. Därefter kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Besvarande av interpellationer
  • Valärenden
  • Inlämnade medborgarförslag

Ärenden som ska behandlas finns tillgängliga en vecka före i kommunhuset och på rattvik.se/kallelserlänk till annan webbplats.

Webbradiosändning på rattvik.se/webbradiolänk till annan webbplats och på Rättviks närradio FM 103,4 MHz.

Jonny Jones (C)
Ordförande