Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-11-12

Skärpta allmänna råd i Dalarna för att bromsa smittspridningen

Från och med 12 november gäller skärpta allmänna råd i Dalarnas län. Smittspridningen fortsätter öka i Dalarna. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i länet.

De skärpta råden för Dalarna gäller från och med 12 november till och med den 13 december 2020 , men kan förlängas. Slutdatumet ändrat från 10 december till 13 december enligt Folkhälsomyndighetens beslut 24 november.

Alla boende och besökare i länet behöver ta ansvar för att hålla avstånd och minska trängsel.

Det här gäller:

 • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.
 • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare den 12 november beslutat om skärpta lokala allmänna råd, utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet.

– De här råden måste följas. Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge och för att stoppa den oroväckande utvecklingen i länet måste var och en ta ansvar och göra rätt val i varje enskild situation, annars kommer fler bli allvarligt sjuka och dö, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Länsstyrelsen sänker taket till åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Dalarna

I enlighet med regeringens förordning har Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare tills vidare inte får hållas. Beslutet gäller från och med den 24 november. Länsstyrelsen i Dalarnas län sänker därmed antalet från 50 till 8.

Beslutet har fattats efter en hemställan från Region Dalarnas smittskyddsenhet. Det innebär att man får vara som flest åtta personer även vid sittande publik. Det här gäller tills vidare.

– Det här kommer självklart att påverka de allra flesta av oss, och vi måste alla göra vårt bästa för att följa det. Det är ett nödvändigt beslut för att vi ska hindra den ökande smittspridningen, och för att minska belastningen på hälso- och sjukvården, säger landshövding Ylva Thörn.

Regeringens undantag på att man får vara 20 personer vid begravning påverkas inte av beslutet.

Lokala beslut gällande Rättviks kommuns verksamheter

Krisledningsnämnden har vid mötet 17 november tagit lokala beslut för kommunens verksamheter. Alla beslut grundar sig på de skärpta allmänna råden som gäller i Dalarnas län. De lokala besluten gäller från och med 18 november.

Bibliotek/Kulturhuset samt biblioteksfilialerna Boda och Furudal

Biblioteket/Kulturhuset Rättvik samt biblioteksfilialerna i Boda och Furudal stängs från och med 2020-11-18 till och med 2020-12-10. Dock kan tidsbokning ske med biblioteket/kulturhuset Rättvik och biblioteksfilialerna Boda och Furudal för individuella besök rörande det tjänsteutbud som finns på biblioteket Rättvik och filialerna.

Kommunens sporthallar

Dessa beslut gäller 2020-11-18 till och med 2020-12-10:

 • Sporthallarna och deras verksamhet stängs för allmänheten.
 • Bokningar gällande verksamhet för ungdomar eller vuxna födda före 2005 avbokas.
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare.
 • Gymnastiklektioner med koppling till våra skolor kommer fortsatt genomföras i våra lokaler. Utomhuslektioner förordas där det så går att genomföra.
 • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar.

Wasaborg/Ungdomens Hus

Wasaborg/Ungdomens Hus hålls fortsatt öppet med den begränsningen att det gäller endast för högstadieelever i årskurs 7–9.

Beslutet gäller 2020-11-18 till och med 2020-12-10.

Dagverksamheten Glädjen och Mittimilla

Verksamheterna Glädjen och Mittimilla stängs från 2020-11-18 till och med 2021-01-17.

Springkällan och Furan (Orestrand)

Restaurangerna Springkällan och Furan (Orestrand) hålls stängda för allmänheten fram till 2021-01-17.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till varandra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra färdsätt.
 • Undvik att resa med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att boka plats.
 • Håll avstånd till andra och följ anvisningar på bussen, tåget och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus och gym.

Källa: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 22/10-2020

Ring 113 13 eller sök information på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid allmänna frågor.