Rättviks kommun
Rättviks kommun

Nyheter

  • Tillsammans gör vi ett tryggt Rättvik ännu tryggare!
    2016-02-26 | Nu får Rättvik en egen kommunpolis, Anders Modén. Han ska samla invånarnas synpunkter och hjälpa polis och kommun att fokusera på det som ökar tryggheten. Dessa fokusområden, så kallade medborgarlöften, kan just du vara med och påverka.
  • Rättviks medborgare är extra nöjda enligt SCB!
    2016-02-01 | Bor du i Rättviks kommun? Grattis! Då tillhör du de i Sverige som är betydligt nöjdare med sin kommun än genomsnittet. Det kan vi konstatera när vi studerar Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste medborgarundersökning.