Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en upphandlande myndighet, som Rättviks kommun, prövar om en privat aktör kan driva kommunalt finansierad verksamhet istället för kommunen.

Meningen med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare för att nå bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Konkurrensprövning enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), är den vanligaste metoden som i korthet innebär att kommunen bjuder in uppdragsföretag att lägga anbud för att driva en viss verksamhet som kommunen tidigare skött.

Hur sådana upphandlingar går till beskrivs i Lagen om offentlig upphandling (LOU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..