Rättviks kommun

Direktupphandlingar

Ångbåtbryggan i Rättvik

Ångbåtbryggan i Rättvik/ MostPhotos/ Sune Helgesson

Inköpssamordningen på Rättviks kommun inbjuder intresserade företag att registreringsanmäla sig inför kommande direktupphandlingar.

Inköpssamordningen på Rättviks kommun har ett flertal avtal tecknade för de större inköpsbehov som finns inom kommunen, men det finns många mindre och ej ofta förekommande behov som vi upphandlar enligt reglerna för Direktupphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det handlar om mindre värden understigande Kr 586 907 per avtalsperiod eller räkenskapsår, beroende på vad som ska upphandlas.

Ni erbjuds att registrera ert företag i vårt direktupphandlingsregister som kommer att finnas tillgängligt på kommunens intranät, vilket gör att ni har större möjlighet att få inbjudan till de direktupphandlingar som görs inom kommunen för det tjänste- eller produktområde ni verkar inom.

I samband med registrering gör inköpssamordningen en bedömning om det tjänste- eller produktområde ni verkar inom, skulle vara uppfyllt genom något av de avtal som kommunen redan har tecknade.

Ni får alltid ett meddelande från inköpssamordningen om registrering är möjlig eller förklaring till varför registreringen eventuellt avslås.

Anmäl ditt intresse för framtida direktupphandling här


Information

Upphandlingsmyndighetens information om direktupphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gällande avtalöppnas i nytt fönster

Kontakt

Inköpssamordnare
Erik Linder
0248-70 141

Postadress
Rättviks kommun
Inköp
795 80 Rättvik