Rättviks kommun
Rättviks kommun

Försäljningsklar industrimark

Följande arealer finns för färdig industrimark

Stora industriområdet vid Genvägen

Cirka 1,6 ha. Mindre tomter och inte för mycket transporter.

Efter länsväg 301, Furudalsvägen, Lastbilsparkeringen.

Cirka 3,7 ha. Transportintensiv verksamhet som kan behöva större tomter.

Furudals industriområde

Cirka 4,6 ha. Finns möjlighet för mindre tomter samt större för transportintensiv verksamhet.

Kontakt

Mark- och planenheten
mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik