Rättviks kommun
Rättviks kommun

Utbildning

I egen regi driver vi årligen flera olika typer av utbildningar. Utbildningarna styrs i hög grad av efterfrågan och varierar med vilka behov näringslivet uttrycker att de har.

Kontakta gärna oss vid utbildningsbehov!

Kontakt

Näringslivschef
Helena Back
0248-70 512

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Näringslivsenheten
795 80 Rättvik