Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Nätverka i Rättvik

I Rättvik finns flera nätverk för samverkan och gemensam utveckling. I dessa nätverk träffas företagare med jämna mellanrum och diskuterar frågor som berör deras bransch och verksamhet.

Skapa kontakter och utbyt erfarenheter

Välkommen att kontakta oss för deltagande i ett nätverk som passar din verksamhet. Samverkan är viktig i en liten kommun och näringslivskontoret är en naturlig väg in i denna samverkan för dig som är verksam i Rättvik.

Tillverkningsgruppen

Nätverk av företag som arbetar med industriell tillverkning. Dessa företag arbetar exempelvis med trä, elektronik, maskiner, metall och skyddsutrustning. Gemensamt jobbar man med exempelvis gemensamma inköp, industriområdenas utformning, kompetensutveckling och certifieringar.

Krögarnätverket

Företag i Rättvik som driver restaurangverksamhet med alkoholtillstånd. Arbetar med frågor kring våra större evenemang, gemensam marknadsföring, tillståndsgivning med mera.

Evenemangsgruppen

Träffas fyra – fem gånger per år för att exempelvis diskutera förutsättningarna för evenemang, finna samverkansmöjligheter i programmen eller informera om framtidsplaner.

Bo i Rättvik

Ekonomisk förening vars medlemmar är boendeanläggningar i Rättvik. Stugbyar, hotell, konferensanläggningar och campingar arbetar aktivt för att finna nya sätt att dra nytta av varandra, locka hit besökare och öka servicen på orten.

Rättviks Handel Köpmannaförening

Ideell förening som driver utvecklingsfrågor kring Rättviks centrum, arbetar med besöksanledningar och ökade incitament till handel. Består av cirka 60 butiker på olika handelsplatser.

Rättviks Turistförening

Ideell förening som arbetar strategiskt och konkret med att utveckla näringslivet inom turismsektorn. Fungerar ofta som rådgivande organ inför olika kommunala beslut och är sammansatt av representanter från exempelvis handel, boenden, krögare, byggföretag och evenemang.

 

Kontakt

Näringslivschef
Helena Back
0248-70 512

Företagsrådgivare/
Projektet F7
Per Segerstéen
0248-70 391

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Näringslivskontoret
795 80 Rättvik