Rättviks kommun
Rättviks kommun

F7 - 7 kommuner i samverkan för tillväxt

F7 var ett samverkansprojekt mellan kommunerna Rättvik, Vansbro, Orsa, Mora, Malung-Sälen, Leksand och Älvdalen. Det övergripande målet för F7 var att skapa tillväxt hos små företag.

Projektet pågick mellan 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31

Genom rådgivning, workshops, nätverkande, seminarier, företagsbesök och affärsstöd fick lokala företag rätt verktyg och kunskap för att möjliggöra tillväxt. F7 arbetade mot etablerade företag med noll till nio anställda som var redo och hade viljan, intresset och ambitionen att utvecklas.

Projektet bidrog till att hitta nya marknader, påbörja export eller import, byta företagsform, öka lönsamheten, söka tillväxtcheckar eller andra bidrag, bli mer digitala, erbjöd hjälp vid ägarskiften, generationsskiften, finansieringslösningar, utveckla en ny produkt eller tjänst, eller höja kompetensen i bolaget.

F7-affärsutvecklarna hjälpte till med att analysera nuläget och sätta mål och hänvisade ibland vidare till andra företagsfrämjande aktörer samt tog in externa affärscoacher för stöd och kompetenshöjning.