Rättviks kommun
Rättviks kommun

Landsbygdsutveckling

Landsbygdens framtid angår oss alla och det finns gränslösa möjligheter. Det gäller att vi tillsammans tar till vara de enorma möjligheterna som finns inneboende hos oss som lever i vår bygd.

Informationen riktar sig till dig som är aktiv i en lokal utvecklingsgrupp. Till exempel till dig som är verksam i någon av Rättviks byföreningar, eller dig som är engagerad i utvecklingen av naturbruksföretagandets gröna möjligheter. Som naturbruksföretagare arbetar du oftast inom framtidsområdena skog, jord och trädgård.

I Rättvik vet vi att många av morgondagens svar, på de utmaningar vi står inför, finns att finna hos landsbygdens gröna naturbruksföretagare.

Tillsammans med er vill vi utveckla vår bygd för boende och besökande, med kreativa företag, god miljö, kultur och bevarande traditioner.

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd. Till exempel

  • tips inför olika projektansökningar
  • rådgivning för nystartande naturbruksföretag
  • förmedling av erfarenheter
  • förmedling av kontakter

Kontakt

Näringslivschef
Helena Back
0248-70 512

Hållbarhetsstrateg
Markus Svensson
0248-70 514

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Näringslivskontoret
795 80 Rättvik