Rättviks kommun

Värdefull natur

Enån flyter fram, vattnet ser alldeles brunt ut.

Enån. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Här ryms skogsmarker, kultur- och odlingslandskap och vattenmiljöer. I "Naturguide över Rättviks kommun" finns en överskådlig karta med beskrivningar.

Rättviks natur är internationellt sett unik på grund av den meteorit som slog ned i Siljansområdet för 360 miljoner år sedan. Under miljontals år har landskapet förändrats och idag finns flera unika arter och geologiska fynd att studera.

I Rättvik finns för närvarande 17 naturreservat bildade av Länsstyrelsen samt 2 kommunalt bildade naturreservat, Amtjärnsbrottet.

Speciella och mycket gamla träd samt geologiska fynd är skyddade som naturminnen. Områden som planeras som naturreservat är bland annat Enån och Dalen-Hökolsberget. Ett av kommunens största och mest intressanta odlingslandskap finns i Gärdsjö.

I Rättviks kommun finns de här naturreservaten beslutade av kommunen
Amtjärnsbrottet, 2002
Dalen-Hökolsberget, 2010

beslutade av Länsstyrelsen i Dalarna
Djursjöberget, 2011
Fräkentjärnarna, 2011
Gräsbergsklövet, 2003
Gåsberget, 1990
Hattjärn, 2010
Huvudklitten, 2011
Hålåheden, 2011
Lönnmarken, 1979
Moränget, 1999
Risröd, 2008
Skärberget, 2011
Storsveden, 2010
Styggforsen, 1979
Taveroxberget, 2011
Trollmosseskogen, 2004
Vindförbergs udde, 1926
Östbjörka, 1977 (1996)

Kontakt

Mark- och planenheten
mark.plan@rattvik.se