Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Penningpungen

Benen på en skatebordåkare i en ramp

Foto: www.fotoakuten.se

Vill du arrangera eller skapa något kul för unga i Rättvik? Nu kan du som ung söka pengar till genomförande av idéer och projekt!

Vad behöver man uppfylla för att få söka?

 • Din/er idé ska genomföras i Rättviks kommun.
 • Du/ni som söker måste vara mellan 12–25 år.
 • Projektet ska rikta sig till barn och ungdomar i Rättvik.
 • Vara till glädje och/eller nytta på något sätt för andra än projektgruppen.
 • Projektet måste följa svensk lag.
 • Alla aktiviteter måste vara drogfria.
 • Bidrag beviljas i första hand till projekt som ej är knutna till föreningar eller organisationer.
 • Projektet ska genomföras inom tre månader från beslut, och redovisas inom en månad från genomförandet.

Hur går det till när jag skickat in min ansökan?

 • Ansökan kommer till ungdomskonsulenten.
 • Rådet för ungdomsfrågor går igenom alla inkomna ansökningar på närmast efterföljande sammanträde. De fattar beslut om vilka som beviljas bidrag, och motiverar både avslagna och beviljade ansökningar.
 • Ungdomskonsulenten kontaktar ansvariga för projektet och träffar dem för att gå igenom hur bidraget betalas ut.
 • Projektet genomförs
 • Senast en månad efter avslutat projekt fyller projektansvariga i en redovisning av hur allt gått. Redovisningen görs på en blankett som finns hos ungdomskonsulent eller på webben: rattvik.se/ung.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

vik. ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288