Rättviks kommun

Rättviks ungdomsråd

Bild på Rättviks ungdomsråds logotyp.

Logotyp Rättviks ungdomsråd.

Rättviks ungdomsråd förändras.

Redan 2007 bildades Rättviks ungdomsråd, ungefär 15 unga ville komma samman och jobba vidare med frågor som tagits upp på Forum Ung, samt jobba med arrangemang för unga i Rättvik.

Under åren som följde så växte ungdomsrådet till att kliva ur rollen som arrangörer, och ta steget framåt till att bli ett slags språkrör mellan unga Rättvikare och politiker.

Nu vill vi ta det ett steg vidare: istället för att man som ung skickar sin fråga till ungdomsrådet, så vill vi att man kommer själv och driver den tillsammans med andra unga.

Öppna möten kommer att arrangeras, där alla är välkomna med just sin fråga. Antingen så är man delaktig bara just kring sin egen fråga, eller så kommer man fler gånger och engagerar sig även i andra frågor.

Ett luftigare ungdomsråd är tanken, och vi hoppas att det gör fler unga mer taggade att påverka!

Vill du veta mer! Kontakta vik. ungdomsstrateg Stina Evbjer, eller gå in på Rättviks ungdomsråds facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Ungdomsstrateg
Stina Evbjer
0248-70 288