Rättviks kommun

Unga till arbete

Unga till arbetet

Foto: Region Dalarna

Om projektet

Målgruppen för projektet är unga, 15-24 år, som varken arbetar eller studerar.

Ibland handlar det om brist på arbetslivserfarenhet, skoltrötthet, ”fel” programval till gymnasiet vilket medför avhopp eller dåliga betyg, blygsel, brist på kontaktnät eller helt enkelt att inte hitta jobben. Ibland handlar det även om ångest, depression eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Unga till arbete syftar till att ge fler ungdomar möjligheten att göra de val som ger dem chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Med sitt deltagande kommer ungdomarna att utvecklas i individstärkande aktiviteter, få ökade kunskaper om utbildningsvägar och arbetsmarknad och genom praktik få prova på arbeten för att därefter kunna göra välgrundade och aktiva val mot en etablering på arbetsmarknaden.

Hela projektet genomsyras av ett lösningsfokuserat och icke-dömande förhållningssätt. Utbildningen och stödet är baserad på en värdegrund och ett arbetssätt som möter varje individ med respekt och kunskap.

Deltagarna tas ut i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och, i förekommande fall, Försäkringskassan. Programmet består huvudsakligen av två delar, introduktionsveckor (4-6 st) och praktiktid med kontinuerlig uppföljning.

Samtliga medarbetare har en gemensam bas utifrån en gemensam utbildning och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte.

Historik

Region Dalarna började, våren 2009, utveckla projektet Unga till arbete, W 18-24.

Unga till arbete skulle pågå i tre år (2010-2012), men förlängdes två gånger och avslutades i december 2014. Samtliga kommuner i Dalarna och närmare tretusen kursdeltagare har deltagit i projektet. Cirka 60 procent av kursdeltagarna har gått vidare till arbete eller studier efter avslut.

Projektet har finansierats med stöd från ESF (Europeiska Socialfonden), Kommunerna och Region Dalarna.

Eftersom Unga till arbete, W18-24, blev så framgångsrikt, beslutade Region Dalarna att söka nya medel från Socialfonden, PO 3, för en fortsättning av Unga till arbete. Medel beviljades och projektet startade igen sommaren 2015. Projekttiden är juni 2015 - december 2017.

Läs mer om Unga till arbete på Region Dalarnas webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ewa Östmark
0248-70 154