Rättviks kommun

Besöksmål och nöje

Avrättningsplats

Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

Platsen ligger mellan Rättvik och Ingels vid den gamla kyrkvägen från Gärdsjö. Avstånd från Rättvik, cirka 3 km.

Sista avrättningen skedde den 9 mars (5 mars enligt en annan uppgift), då Lång Lars Olof Hansson miste livet genom halshuggning.

1841 fick Lång Lars slita spö vid Rättviks kyrka som skäligen misstänkt för att ha förgiftat sin styvson som hastigt avlidit.

Den 3 oktober 1842 utförde han ännu en avskyvärd illgärning när han kallblodigt mördade sin hustru med en yxa.
En grav finns markerad med en oval stenkrets.


Boda gammelgård

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

Hembygdsgård, 1,2 km norr om centrala Boda på det gamla Silverbergsänget.
Den första byggnaden som flyttades hit 1928 var ”Sjonsstugan”.
Idag består gården av ett tiotal byggnader och har en sevärd föremålssamling på ca 1500 föremål.

Begränsad tillgänglighet för rullstolsburna.
Öppet sommartid.


Boda kyrka

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

19 km norr om Rättvik efter väg 301.

I Ovanheds fjärding av Rättviks socken byggdes 1618 ett enkelt träkapell. Det tjänade ut vid mitten av 1800-talet.
Kyrkan som byggdes under åren 1849-1851 på Bodbacken, ett kalkstensberg, fick på grund av bergsryggens sträckning den ovanliga placeringen i nordsydlig längdriktning med koret mot norr och inte mot öster som är det vanliga.

Kyrkan är murad av kalksten från bygden. Den treskeppiga byggnaden är ritad av Ludwig Hawerman, som även ritat Ore och Siljansnäs kyrka och Härnösands domkyrka.

Kyrkans kor har målningar av Olof Hofrén. De äldsta inventarierna är ett par träskulpturer från ett medeltida altarskåp som kommer från Rättviks kyrka och dopfunten är gjord av mäster Simon Hack från1600-talet Nattvardskärlen är tillverkade av silver som brutits 1704 i Silvbergs gruva, inte långt från kyrkan. Glasmålningarna är från 1930 talet.

Boda socken utgjorde till 1875 kapellförsamling till Rättvik och har sålunda gått samma väg till självständighet som de flesta församlingar i Dalarna.

Sägnen säger att norska konungen Olof den Heliges välkända tåg 1030 genom järnbärarland till Jämtland och Norge gått längs Rättvikens strand och upp genom Boda och i det sammanhanget förutsagt att på den nuvarande kyrkplatsen skulle komma att byggas först ett träkapell och sedan en stenkyrka, vilket även inträffade.


Danielsgården

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

Bingsjö i Rättviks finnmark, 40 km nordöst om Rättvik.

En av Bingsjös tre stora gårdar som tillhörde Danielssläkten. Daniels Anders sålde gården med tomt 1951 till skogsbolaget Kopparfors AB. 1967 överlämnades gården som gåva av Kopparfors till den då bildade stiftelsen Danielsgården som idag förvaltar den.

Danielsgården har en representativ och berömd samling dalmålningar på väggar och tak av Winter Carl Hansson 1777-1805 från Yttermo by i Leksand. 1799 till 1801 utförde han målningarna i kök och kammare i den så kallade sommarstugan.

De betraktas som något av de finaste dalmåleriet har att uppvisa, särskilt med tanke på att de finns kvar på sin ursprungliga plats. Kammarens målningar var under en period nertagna och ersatta med papperstapeter.

I mangårdsbyggnaden finns det dalmålningar av rättviksmålaren Knåp Erik, där han målat direkt på väggarnas träpanel.

Även Carl Larsson kom till Bingsjö och Danielsgården i slutet av 1800-talet. Det finns många kända verk av konstnären med motiv därifrån.

Kända för hela svenska folket blev målningarna genom den akvarell ”Vinterstugan” som Carl Larson utförde 1890 just i Danielsgården.
Carl Larson beundrade de gamla bondemålningarna och ansåg att de borde få hedersplats i Nationalmuseets finaste sal.

Byggnaden renoverades och de ursprungliga timmerväggarna togs fram. Målningarna konserverades av Georg Bolin i Falun och sattes åter upp 1961.

Gården var tidigare byggd i fyrkant. Bagarstugan såldes tidigt under 1900-talet och flyttades från socknen.

Gården är byggnadsminne enligt lag.


Dådrans kapell

Handikapparkering finns.Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.

Dådrans kapell. Foto: © Kristina Stenhols

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.


besöksadress

Dådran Kapellvägen 2, 790 26 Enviken

information

Byggnaden byggdes åren 1836–1847 som ett brukskapell vid Dådrans bruk. Invigningen ägde rum den 24 januari 1847. 1882 tillkom ett torn. 1962 överlämnades kapellet av Kopparfors AB till Rättviks församling.

Kapellet är byggt av natursten och slaggsten och består av långhus med nord-sydlig orientering. I söder finns ett rakt kor och i norr ett kyrktorn. Ytterväggarna är vita och slätputsade. Yttertaket är belagt med glaserat enkupigt lertegel. Tornets övre del är av trä och har tornhuv och spiror klädda med kopparplåt. Kyrkorummet täcks av ett flackt tunnvalv. Väggar och tak är klädda med handhyvlade brädor laserade i ljusgrå nyans. Golvet täcks av klarlackade brädor.

Kapellet används till förrättningar och gudstjänster ca 4 gånger per år.

webbplats

rattvikspastorat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkmusikens hus

Folkmusikens hus är tillgäglig för rullstolsburna personer. Handikapptoalett finns,  Handikapparkeing finns. Hiss finns.
Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person.
Handikapparkering finns.
Handikapptoalett (RWC) finns.
Hiss finns.


besöksadress

Dalagatan 7, 795 31 Rättvik

telefonnummer

0248-79 70 50

e-postadress

kontakt@folkmusikenshus.se

webbplats

folkmusikenshus.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

information

Arkiv, utställningar, konserter och utbildning, butik.

Folkmusikens hus är Dalarnas folkmusikcentrum, väl förankrat och med en bred och utblickande verksamhet. Syftet är att sprida kunskap och intresse kring folkmusik och -dans, både som spännande historia och som en kreativ del av nutida musikliv. Verksamheten omfattar utställningar, konserter och danser, utbildning, arkivservice och IT-utveckling. Butiken har ett stort sortiment av CD-skivor, noter och litteratur och fungerar som ett informationsnav för folkmusik och folkdans.


Fridlyst tall Stumsnäs

Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.


information

Stumsnäs vid Siljan, 13 km väst om Rättvik. Tag av till vänster vid Ickholmen efter väg 70 mot Mora.

Tallen fridlystes 1955. Då syntes tydliga inhuggningar i stammen som markerade högsta vattenstånd vid översvämningar i Siljan.

Stammen markerade högsta vattenstånd i Siljan år 1846, 1860 och 1869. Tallen är idag en torraka och hålen i stammen vittnar om dess betydelse för fågellivet.


Gammelstan i Norrboda

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


telefonnummer

070-639 93 72

e-postadress

bertil.orehembygd@telia.com

webbplats

hembygd.se/orlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

information

38 km norr om Rättvik, 11 km från Furudal.

De bäst bevarade bondgårdarna i Dalarna ligger i Gammelstan, Norrboda som vårdas genom Ore Hembygdsförening.

Den är unik i sitt slag i hela Skandinavien och består av två gårdskomplex, Nissniss- och Finngården.

En del av husen är från 1600-talet, och äldsta kända ägarna föddes på 1600-talet. Det sista huset tillkom under 1800-talet. Mycket talar för att gårdarna har senmedeltida anor.

Tillsammans består gårdarna av 24 (27 annan uppgift) byggnader kring hägnad bygata. Alla byggnader består av ofärgat timmer som grånat
under årens lopp. Ursprungligen fanns det 39 byggnader.

Här saknades alltjämt moderniteter när gårdarna blev öde och Ore hembygdsförening tog över Gammelstan.

I samlingarna finns det över 600 föremål.
Finngården beboddes ända fram till 1970 av Finn Anders som har bott på gården i hela sitt liv.

Byggnadsminne sedan 1966.

Guide vissa tider.


Kyrkstallar

Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

Stallarna ligger invid Rättviks kyrka, cirka 1,5 km nordväst om Rättviks centrum.

De har brukats till sockenbornas hästar vid gudstjänstbesök. Det är 87 kyrkstallar från 1700- och 1800-talen. Några stall är ännu äldre, det äldsta är från 1470. Stallarna ligger i en båge nordväst till nordost om kyrkan.

Stallarna tillhör fjärdingarna Västbygge och Gärdsjö och ligger vid respektive fjärdings infart till kyrkan. I äldre tider fanns det betydligt fler. De stallar som hörde till Sörbygge fjärding revs när kyrkogården skulle utvidgas under 1800-talet.

Stallen är K-märkta. Genom insatser räddade Rättviks Hembygdsförening kyrkstallarna åt eftervärlden 1941. Rättviks församling står för stallens underhåll och vård sedan 1951.


Långbryggan

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person.
Handikapparkering finns.
Ledar-/servicehund får medtagas


webbplats

rattvik.se/langbryggan

information

Utgår från Resecentrum i Rättvik.

Sveriges längsta insjöbrygga och träkonstruktion som är 628,39 meter lång, från stranden till och med ångbåtskajen.

Bryggan byggdes år 1895 som angöringsplats för ångaren ”RÄTTVIK” som trafikerade Leksand och mellanliggande bryggor. Idag lägger ”Gustav Vasa” till vid bryggan.

Långbryggan nyinvigdes på nationaldagen den 6 juni 1992 efter en storrenovering. Allmänhet och företag erbjöds köpa 2 938 bryggplankor  med sitt namn ingraverat, för att finansiera en del av renoveringen.

Många par väljer att gifta sig på Långbryggan.


Matsgården

Handikapparkering finns.Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.

Matsgården. Foto: © Kristina Stenhols

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.


information

Ligger i Östbjörka cirka 11 km norr om Rättvik.

Gården är byggnadsminnesförklarad och ligger på sin ursprungliga plats i den sydöstra delen av byn i ”utigålar”.
Den består av 15 byggnader från 1600-, 1700- och 1800 talet, som ligger samlade runt en kringbyggd gårdsplan.

Till gården hör talrika samlingar av föremål från bygden. Gården förvärvades av Nordiska museet 1931 och den 1 juni 2005 övertog Rättviks kommun gården för samma summa som Nordiska Museet, omräknat till dagens penningvärde 118 000 kr.

Gården är öppen under vissa delar av sommaren men ska i framtiden hållas öppet mer för olika aktiviteter.


Munkstenen

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person.
Handikapparkering finns.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

Den står uppställd vid stigluckan på insidan av kyrkogårdsportalen som vetter mot väster in till Rättviks kyrka.

Stenen är sannolikt rest över kyrkoherden Erik Niclisson som i december 1520, (1521 annan uppgift) tog emot Gustaf Vasa som gäst.

Stenen från 1500-talet med så kallad munkstil restes först på den plats där prästen ljöt döden och stod över en gemensamhetsgrav för offren vid böndernas stormning av prästgården och den efterföljande striden vid kyrkan.

Texten lyder

Gud nardi erik nicliss siäl et ceteris amen (Gud nåde Erik Niclissons själ och de övriga).

På stenen finns också i relief med kors, slända, kalk med oblat samt dolk. Dolken på stenen anses beteckna att de döda omkommit i strid och sländan att en kvinna fått dela graven.


Offerstenen

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.


information

Nedanför Altsarbyn vid Hantverksbyn 3 km söder om Rättvik, inom ett område omedelbart intill riksväg 69, strax öster om vägmötet mellan riksväg 69 och 70.

Stenen är troligen ett minne från en gammal offer- och kultplats. Den är naturligt formad och ser ut som ett bord. Offerbacken kallas platsen där stenen ligger.


Ore kyrka

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person.
Handikapparkering finns.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

34 km norr om Rättvik, väg 301.

Ore avskildes 1607 från Orsa till egen församling.
I ett dombrev 1325 nämnes Ore äng och äldsta kyrkan uppfördes i början av 1400-talet. Ores nya kyrka byggdes 1870-1874 då den gamla hade tjänat ut i mitten av 1800-talet.

Den treskeppiga byggnaden med västtorn är ritad av Ludwig Hawerman, som även ritat Boda- och Siljansnäs kyrka och Härnösands domkyrka.

Daniel Kortz tillverkade altaruppsatsen 1706. Dopfunten från 1669 är gjord av Bodasten. Medeltida träfigurer av Maria med barnet, S:t Kristoffer och S:t Erik finns bland de äldre inventarierna

Första kyrkobyggnaden under medeltiden ska enligt sägen ha hindrats av trollen. En stock med inslagen yxa fick flyta och angav hennes rätta plats

Bygden ska ha brutits av bröderna Arvid, Änder, Lukas och Bänder.


Rättviks gammelgård

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

Gården ligger norr om Rättviks kyrka intill gamla riksvägen, 1,5 km från Rättviks centrum. Servering sommartid.

En samling byggnader från skilda delar av socknen som uppfördes under 1920-talet efter gammalt mönster. Äldsta byggnaden är från 1300-talet.

Det finns 3 000 föremål från det gamla bonde-samhällets dagar, bland annat en unik ullkorg från 1200-talet, en omfattande samling av dalmålningar och en dräktkammare.

Vid stranden av Siljan ligger ett par båthus tillhörande Gammelgården. Det ena uppfördes 1929 och det andra 1966.

Här förvaras kyrkbåten Aros från 1861 som tillhörde Vikarbyn.
Även en stockbåt och stockbåtsrester från 1000-talet finns i båthusen samt Prästbåten, en fiskebåt från 1865. Den användes av prästerna vid färder över till Prästbodarna, som ligger öster om Dådran.


Rättviks kyrka

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person.
Handikapparkering finns.
Ledar-/servicehund får medtagas


webbplats

rattvikspastorat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

information

Kyrkan ligger i Rättviken (Rättvijken), cirka 1,5 km nordväst om Rättviks centrum.

Rättviks kyrka har anor från 1200-talet. Den är tillbyggd i flera etapper. Kyrkan har liknats både vid ”en knäböjande brud” och ”en vallkulla som blickar ut över stallarnas grå getflock”.
Olaf den Helige grundade den första kyrkan vid Rättviken år 1030.

Kyrkans äldsta del, mittpartiet, är från omkring 1300-talet. Yngsta delen är koret och sakristian som tillbyggdes 1793. Från medeltidskyrkan finns korkåpa och träfigurer bevarade.
Predikstolen är från 1600-talet och altaruppsatsen från 1700-talet. Kyrkan blev restaurerad invändigt 1951.

I kyrktornet hänger Dalarnas äldsta klocktrio med en storklocka som göts 1593. Mellanklockan är från 1622 och lillklockan från 1628.

Gustaf Vasa tog en klocka i klockeskatt 1531. En gammal sägen berättar om ”skatteklockan”, att den vid bortforslandet sjönk genom Siljans is. Enligt samma sägen ringer denna klocka i Siljans djup var nyårsnatt.


Skräddargården

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.


information

Ligger i östra delen av byn Stumsnäs 13 km väst om Rättvik. (Se fridlyst tall).

Den består av 8 byggnader som är byggd i fyrkant på sin ursprungliga plats. Husen är från 1800-talet. Det var i den gården originalet till den grå Rättvikshästen hittades.


Socitetspaviljongen

Handikapparkering finns.
Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person med assistans.
Ledar-/servicehund får medtagas


telefonnummer

0248-70 195

webbplats

rattvik.se/socitetspaviljongenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

information

Den ligger mittemot Rättviks kulturhus på andra sidan ån.

Paviljongen är den sista resten av ”Kallvattenkurinrättningen i Lerdahl” som på 1800-talet låg på denna plats.
Paviljongen är byggd åttakantig och diametern är cirka 10,7 meter. Byggnaden har sju fönster i gotisk stil och är invändigt dekorerad av den kände kyrkomålaren Olof Hofrén.

I våra dagar används paviljongen bland annat till konserter och även som vigselrum.


Spiksmedjan

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person med assistans.Ledar-/servicehund får medtagas.

Spiksmedjans entré. Foto: © Kristina Stenhols.

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person med assistans.
Ledar-/servicehund får medtagas


besöksadress

Spiksmedjan, Dådran

telefonnummer

0246-910 11, 0246-910 20

information

Smedjan är väl bevarad – både utvändigt och invändigt.
Inne i smedjan finns en härd av slaggtegel och på sidorna en blåsbälg och ett vattenhjul. På en vägg hänger ännu smedens alla verktyg kvar.
Smedjan är kulturskyddad.


Springkällan

Isformation utav vatten som sprutat upp från marken.

Springkällan på vintern. Foto: © 2015, Kristina Janovic.

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


information

6 km nordväst om Rättvik. Den ligger inte långt från Draggåns utlopp i Enån och ligger nära gamla vägen mellan Rättvik och Boda som utgår från Backavägen i Rättvik.

Under 1700-talet sökte man på flera ställen inom vårt land efter olja. Enligt prosten O. Kumblaeus krönika sökte man även inom vår socken efter olja i kalkbergen. Resultatet blev dåligt varför sökandet upphörde.

På 1860-talet tog sökandet ny fart. År 1869 började man borra invid Draggån. Resultatet blev att istället för olja sprutade en kraftig vattenstråle upp ur borrhålet, en oljeprojektering med en naturlig springbrunn som enda resultat.

Genom rör har man delat den märkliga vattenkonsten i flera strålar, och under vintern bildas det otroliga isformationer.

Vägen kan vara besvärlig att gå. Hundar får följa med men tänk på att hålla den kopplad.


Stiernhööksstenen

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person.
Handikapparkering finns.
Ledar-/servicehund får medtagas


webbplats

rattvik.se/johanstiernhooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

information

Minnessten mellan Rättviks kyrka och Rättviks gymnasium, cirka 1,5 km från Rättviks centrum.

Vid prostgården låg ett kalkberg ”Hökberget” kallat, av vilket Stjernhökarna fått sitt namn.

Johan Stiernhöök blev en av 1600-talets största vetenskapsmän. Genom sin sammanfattning av den svenska rättsutvecklingen från landskapslagarnas tid fram till 1600-talet vann han europeisk ryktbarhet.

Minnet av den berömde vetenskapsmannen har hedrats genom att på hans födelseplats resa en minnessten 1896, vid 300-årsminnet av Johan Olofsson Stiernhööks födelse.

På den läses

”Johan Stiernhöök, svenska lagfarenhetens fader. Här född 1596.”


Styggforsen

Handikapparkering finns.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.
Ledar-/servicehund får medtagas


telefonnummer

0248-405 30

information

20 km norr om Rättvik, cirka 2 km väster om Boda kyrka.

Naturreservatet Styggforsen i Enån nära Boda går genom ett egenartat silurlandskap med lodräta bergslager som bland annat präglats av de våldsamma omvälvningarna i samband med meteoritnedslaget för 365 miljoner år sedan.
Den har geologiska, botaniska och kulturhistoriska värden.

Det är en särpräglad natur med rinnande vatten och bergsbranter. En kanjon i urskogen med ett 36 meter högt vattenfall. Styggforsen är ett av
Dalarnas mest besökta naturreservat. En sägenomspunnen plats. Förr fanns här kvarnar, sågverk, hytta och tegelbruk.

Gångstigen som leder runt i reservatet är 750 meter långt från kaffestugan.
Man kan se Getryggens tunnskiftade skifferlager som avsattes samma tid som kalkavlagringarna, som lerkalkslam i det siluriska havet. Men Getryggen kan vara besvärlig att bestiga..

Närmare forsen finns ljus Orsasandsten, som är den yngsta bergarten i trakten och som en gång var sandavlagring ovanpå de tunnskiftade lagren.

Ingmar Bergman valde denna dramatiska och romantiska miljö för delar av filmen "Jungfrukällan".

öppettider

Styggforsens kaffestuga är öppet dagligen kl. 11-18 från mitten av juni till mitten av augusti. Kaffe, glass, varma pajer, smörgåsar, våfflor och lättare sommarmat med mera. Guidade turer på kan bokas per telefon.


Wasamonumentet

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person.
Handikapparkering finns.
Ledar-/servicehund får medtagas


webbplats

rattvik.se/wasastenenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

information

Monumentet finns på en konstgjord kulle vid stranden av Siljan 1,5 km från Rättviks centrum.

Stenen som består av ett mäktigt granitblock som restes till minne av den dagen då adelsmannen Gustav Eriksson Vasa talade första gången offentligt till den samlade kyrkomenigheten en kall decemberdag 1520. Han manade dalkarlarna till kamp mot danskarna.

Här bekämpades i januari 1521 segerrikt Christians krigsfolk. Denna bragd, början till befrielsekriget, utfördes ensamt av Rättviksmännen.

Stenen är försedd med Gustaf Vasas riddarvapen, en förgylld kärve. Därunder syns de förgyllda korslagda pilarna, Dalarnas vapen. Stenen är ristad med drakslingor i rött, vilka omramar tre sköldar.

Runt den väldiga stenen står som i en domarring 12 mindre stenar.
De tolv stenarna har inskriptioner på de män och kvinnor i Dalarna som enligt folktraditionen gett Gustaf Vasa en hjälpande hand under hans irrfärder, bland andra Barbro Stigsdotter från Ornäs och Sven Elfsson från Isala.


Övre Gärdsjö Missionshus

Övre Gärdsjö Missionshus

Övre Gärdsjö Missionshus. © Kristina Stenhols

Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person.
Handikapparkering finns.
Lokalen är tillgänglig för rullstolsburen person med assistans.
Tillgängligt för personer med käpp eller kryckor.


information

Ramp ska finnas.