Tarveroxberget

I detta allra nordligaste hörn av Rättviks kommun, ligger reservatet med det finskklingande namnet Tarveroxberget. Området består av en lövrik skog uppkommen efter en brand för cirka 60 år sedan.

Tarveroxbergets naturreservat är präglat av en naturkraft som idag nästan har försvunnit i den svenska naturen, nämligen brand. Eld är en del av det naturliga kretsloppet i skogen och är något som många arter är anpassade till.

I detta reservat brann det senast för omkring 60 år sedan, och där det brann står nu en lövrik bränna med tallöverståndare som har brandljud. I en stor del av området finns inslag av denna äldre tallgeneration på omkring 250 år, liksom gamla brända stubbar.

I området förekommer en del signalarter som korallblylav, njurlavar och lunglav, de senare ganska rikligt förekommande på äldre sälg i områdets södra delar. En vältrampad stig leder genom skogen längs med Voxnan. Området är lämnat till fri utveckling.

Bildades: 2011
Storlek: 64 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Reservatet ligger två mil söder om Los.

Karta

Länk till hitta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid ändring, tillägg eller borttagning av information kontakta:
Rättviks kommun, webbredaktionen, 0248-70 125

Information

OmrådeTvå mil söder om Los
SvårighetEn stig leder utefter Voxnan genom områdets östra kant.