Gräsbergsklövet

Här kan du vandra i en bit urskog. Toppen på berget där naturreservatet Gräsbergsklövet ligger når upp till 375 meter över havet. Berget ligger fint intill sjön Ljugaren.

Torrakor, asp och branta sluttningar

Områdets karaktär är barrnaturskog på berget och dess sluttningar. I de låga partierna övergår området till myrar och en tjärn. Förutom ovanligt många stora torrakor, kan du få se gränsticka, rosenticka, rynkskinn, vit vedfingersvamp samt lavar som korallblylav, lunglav och skrovellav.

Så hittar du hit

Området nås från skogsbilvägar anslutna till vägen mellan Rättvik/Blecket till Dådran, Bjursås/Fjällgrycksbo till Dådran/Blecket.
Kör väg 301 från Rättvik. Efter 9 km svänger du höger mot Blecket, följ sedan den vägen österut mot Ljugaren. Följ sedan vägvisningen.

Stigen genom Gräsbergsklövet följer till viss del en gammal timmerväg som användes en bit in på 1940-talet.

Stigen är utmärkt på informationskartan som sitter vid parkeringen när du går in i området från Blecket/Ljugaren.

Du bör ha en bra karta med dig, till exempel Gröna kartan 14F SO Rättvik för området.

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid ändring, tillägg eller borttagning av information kontakta:
Rättviks kommun, webbredaktionen, 0248-70 125

Karta

Information

Områdeca 15 km öster om Rättvik och ca 20 km rakt norr om Bjursås
MärkningIngen.

Bilder