Rättviks kommun

Amtjärnsbrottet

Stigen går in i ett gammalt kalkbrott. En vägg är helt fri från vegetation och där syns fossiler.

Amtjärnsbrottet. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Amtjärnsbrottet är ett naturreservat som bildats av Rättviks kommun.
Amtjärnsbrottet är ett nedlagt kalkstensbrott med en unik fossilrikedom från kambro- silurtiden.

Amtjärnsbrottets södra del hålls öppen för att underlätta studier av kalkbrottets väggar. Den i väster lodrätt stående kalkstensväggen av revkalksten är av typen Kullsbergskalksten. Går man nära väggen ser man att den innehåller en mycket stor mängd fossil i form av långsmala, rörliknande stjälkstycken av sjöliljor (crinoidéer).

Amtjärnsbrottet är skyddat som naturreservat sedan år 2002.

§ Inom reservatet är det förbjudet att

  • gräva, hacka med verktyg eller på annat sätt skada jordytan och bergsformationer,
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar,
  • gräva upp örter, bortföra vedsvampar, mossor och lavar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • elda.

Information

Områdeca 6 km norr om Rättvik
MärkningSkyltat från Kullsbergs kalk.
TerrängGammal skogsbilväg + stig.

Bilder

Karta

Kontakt

Visit Dalarna
0771-62 62 62
info@visitdalarna.se

visitdalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster