Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Rättviks naturmuseum

Besökare i Naturmuseet i Rättviks kulturhus.

Besökare i Rättviks naturmuseum. Foto: © Lotta Lindbeck.

Följ Rättvik på en resa från Jordens födelse fram till idag. Utställningen i Rättviks naturmuseum skildrar i sin huvuddel Siljansbygdens tillkomst. Museet är inrymt i Rättviks kulturhus och har samma öppettider som resten av huset.        

Två närliggande händelser mot slutet av jordens 4,6 miljarder år långa historia har tillsammans gett området dess särprägel.

Först har avlagringar i ett varmt hav med rik flora och fauna under perioderna ordovicium och silur bildat tjocka lager av sedimentära bergarter. Vissa lager var rika på fossil och speglar den uppblommande växt- och djurvärlden på jorden för cirka 400 - 500 miljoner år sedan. Fossil har bildats av de olika arterna som ofta var försedda med hårda skal eller skelett

Trilobit teckning

Trilobit. Teckning: © Lotta Lindbeck.

I detta hav har de flesta av de nuvarande djurgrupperna börjat sin utveckling. Dessa sedimentära bergarter täckte hela Norden. Nedbrytande krafter har därefter nött bort dem från större delen av vårt land.

Den andra händelsen var en fruktansvärd olycka.
En jättemeteorit slog ner med våldsam kraft, och skapade Europas största nedslagskrater mitt i Dalarna, under devonperioden för  377 miljoner år sedan.

Det blev ett lyckokast för vår bygd. Därigenom räddades litet av föregående perioders lagrade bergarter. I en ringformad sänka, Siljansringen, fick rester av dessa sedimentära bergarter det skydd mot nedbrytning, som bevarade dem till vår tid- låt vara i starkt omstuvat skick.

Getryggen vid Styggforsen i Boda, Rättvik. Berglagren stå lodrätt efter meteoritens omvälvande krafter.

Getryggen vid Styggforsen i Boda, Rättvik. Här ses de sedimentära berglagren stå lodrätt efter meteoritens omvälvande krafter. Foto: © Lennart Edvardsson/Rättviks bildarkiv.

De så dramatiskt räddade sedimentära bergarterna har utgjort grunden för ett tättbefolkat jordbruksområde, där också kalkutvinning har bidragit till försörjningen. Denna oas mitt i det karga skogslandskapet har i vår tid dragit till sig omvärldens intresse för dess säregna natur och kultur. Inte minst genom den enastående konsertarenan Dalhalla som byggts i ett nedlagt kalkbrott.

Museets avdelningar visar Siljansringens geologi, växt- och djurliv.
37 naturområden i Rättviks kommun presenteras, museet ger information och kan användas som utgångspunkt till utflyktsmålen.

Välkommen till naturmuseet!
Museet håller öppet under pågående renovering.

Kontaktinformation

Rättviks kulturhus
0248-70 197
kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se

Besöksadress
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Rättvik kultur
795 80 Rättvik

Öppettider
Måndag–torsdag kl. 11–19
Fredag kl. 11–16
Lördag kl. 11–14
Söndag kl. 13–16