Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Stiftelsen Mörksuggefonden

Målning av Verner Molin

På vägen, målning av Verner Molin. Foto: Lennart Edvardsson/Rättviks bildarkiv ©.

Rättvikskonstnären Verner Molin (1907-1980) hade en dröm om ett modernt konstmuseum i Dalarna som helst skulle byggas i Rättvik. År 1955 lades grunden för Mörksuggefonden som startade på initiativ av Verner Molin, redaktör Birger Eriksson och advokat Erik Matz.

Mörksuggefonden och Rättviks konsthall

Stiftelsen Mörksuggefondens samling består av cirka 5 000 konstverk varav  
2 000 verk av Verner Molin. Under flera år fanns samlingen på Dalarnas museum och efter att Rättviks kulturhus byggdes 1983 med bibliotek, naturmuseum och konsthall, har samlingen införlivats i huset.

Delar av konstsamlingen visas regelbundet i Rättviks konsthall och andra offentliga lokaler främst i Dalarna. Tillfälliga utställningar arrangeras runt om i landet.

Fondens medel går enligt stadgarna till att främja konstvetenskaplig undervisning och forskning. Styrelsen verkar för att göra konstsamlingen tillgänglig för konststuderande, forskare och allmänhet.

Mörksuggan, formgiven av Birger Eriksson

Mörksuggan, formgiven av Birger Eriksson.

Mörksuggan

Mörksuggan har länge funnits i folktron i södra delen av Siljansbygden. Hon var ett väsen som levde i mörker och skugga och som man skrämde barn med, om de sprang ute för länge på kvällarna.

Dagens Mörksugga har andra kvaliteter än de tidigare. Den som har en ruggande Mörksugga i sitt hem behöver aldrig vara rädd för mörkrets makter.

Mörksuggan finns med på de flesta av Verner Molins bilder sedan 1940-talet. Mörksuggesouvenirer kan köpas i Rättviks kulturhus och i Rättviks Hemslöjd.


Solen, målning av Verner Molin

Solen, målning av Verner Molin. Foto: Lennart Edvardsson/Rättviks bildarkiv ©.

Minnesbrev

Stiftelsen Mörksuggefonden kan tillhandahålla minnesbrev.

Om du önskar så hjälper vi dig med textning av den hälsning du vill ha.

Minnesbrev beställs av fondens sekreterare:
Lotta Lindbeck
lotta.lindbeck@rattvik.se

Stiftelsen Mörksuggefonden
Rättviks Kulturhus, 795 80  Rättvik
Bankgiro: 57 36 - 78 49.

Kontaktinformation

Rättviks kulturhus
0248-70 197
kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se

Sekreterare Mörksuggefonden
Lotta Lindbeck
0248-70 193

Besöksadress
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Rättvik kultur
795 80 Rättvik

Öppettider
Måndag–torsdag kl. 11–19
Fredag kl. 11–16
Lördag kl. 11–14
Söndag kl. 13–16