Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kulturarv

Midsommar i Rättvik

Midsommar i Rättvik. Foto: Märta Kallur ©.

Rättviks kommun är vida känd för att ha en rik och levande kultur. Kulturarvet ska bevaras och den kulturella identiteten stärkas. Det är ett av kommunens kulturpolitiska mål. 

Timmerhusen

En del av Rättviks kulturarv är timmerhusen. Här finns fina exempel på ålderdomlig timringskonst. Ett av dem är Blånnesladu i Övre Gärdsjö, en av landets äldsta timmerbyggnader. Skiftesreformen, som under 1700- och 1800-talen omgestaltade den svenska landsbygden, genomfördes inte fullt ut i Siljansområdet. Därför kan vi än idag uppleva gamla tätbyggda byar. Dessa är ofta omgivna av ett ålderdomligt odlingslandskap.

Folkmusik

Rättvik kring förra sekelskiftet var en folklig högkultur. Förutom musiken tog det sig uttryck i särpräglad folkkonst (dalmåleri), ovanligt och vackert dräktskick samt slöjd och byggnadsskick. I Rättvik har folkmusiken än idag en stark ställning. Här ligger Dalarnas folkmusikcentrum – Folkmusikens huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett känt talesätt lyder 'Om tre Rättvikare träffas, spelar fyra fiol'.

Hembygdsgårdar

I Rättvik finns ett stort antal äldre bevarade gårdar. Ofta drivs de  ideellt av eldsjälar och föreningar. Många har visningar på sommaren. En del arrangerar konserter, fika med mera. Här hittar du Rättviks hembygdsgårdöppnas i nytt fönster.

Fäbodar

I Rättvik finns en levande fäbodkultur. Några fäbodar har djurhållning, några har även försäljning av smör, ost och servering av fika. Fäbodarna har brukats i århundraden. I Rättvik är Lisskog och Karl-Töfåsen de fäbodar som varit i bruk längst tid utan uppehåll. Runt fäbodarna finns vackra naturmiljöer med en rik flora och fauna.

Kontaktinformation

Rättviks kulturhus
0248-70 197
kultur@rattvik.se

Besöksadress
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Rättviks Kommun