Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lotteritillstånd

Här följer kort information om vad som gäller för lotterier.

När behöver föreningen tillstånd?

För det mesta. Det finns undantag, se Lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster § 19 och § 20.

Vilka kan få tillstånd?

Allmännyttiga föreningar som uppfyller Lotterilagens krav.

Hur söker ni tillstånd?

Tillstånd eller registrering söks på särskilda blanketter. Blanketter och information finns även att hämta hos ungdoms- och fritidsenheten.

När ni ska ansöka om tillstånd för ett lotteri (se Lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) ska följande handlingar läggas till ansökningsblanketten.

 • vinstplan,
 • ekonomisk plan (för lotteriet),  
 • protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare,  
 • vid förhandsdragning skall föreningen antingen medsända provlott eller ange LN-nr för den lottyp som föreningen vill använda,  
 • skriftligt avtal om ett serviceföretag anlitas,  
 • senaste årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning (om de inte redan finns hos ungdoms- och fritidsenheten),  
 • stadgar som antagits och gäller för föreningen (om de inte redan finns hos ungdoms- och fritidsenheten).

När ni ska ansöka om registrering (se Lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ) ska följande handlingar läggas till ansökningsblanketten

 • protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 i Lotterilagen, med 20 basbelopp under en treårsperiod,  
 • uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare,  
 • senaste årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning (om de inte redan finns hos ungdoms- och fritidsenheten),  
 • stadgar som antagits och gällande för föreningen (om de inte redan finns hos ungdoms- och fritidsenheten).

Avgifter

 • tillstånd § 16 Lotterilagen 500 kr            
 • registrering § 17 Lotterilagen 500 kr     
 • kontrollantarvode 3% av lotteriets omslutning.

Vad händer sedan med vår ansökan?

Ansökan handläggs och det utses en lotterikontrollant. Ungdoms- och fritidsenheten har fem utbildade lotterikontrollanter. Ett exemplar av beslutet skickas till föreningen och ett till lotterikontrollanten. Före varje lotteri ska föreningen kontakta den utsedda kontrollanten.

Kontakt och mer information

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik