Rättviks kommun

Lotteritillstånd

Här följer kort information om vad som gäller för lotterier.

När behöver föreningen tillstånd?

För det mesta. Det finns undantag, se Lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster § 19 och § 20.

Vilka kan få tillstånd?

Allmännyttiga föreningar som uppfyller Lotterilagens krav.

Hur söker ni tillstånd?

Tillstånd eller registrering söks på särskilda blanketter. Blanketter och information finns även att hämta hos ungdoms- och fritidsenheten.

När ni ska ansöka om tillstånd för ett lotteri (se Lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) ska följande handlingar läggas till ansökningsblanketten.

 • vinstplan 
 • ekonomisk plan (för lotteriet)  
 • protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare  
 • vid förhandsdragning skall föreningen antingen medsända provlott eller ange LN-nr för den lottyp som föreningen vill använda  
 • skriftligt avtal om ett serviceföretag anlitas  
 • senaste årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning (om de inte redan finns hos ungdoms- och fritidsenheten)  
 • stadgar som antagits och gäller för föreningen (om de inte redan finns hos ungdoms- och fritidsenheten).

När ni ska ansöka om registrering (se Lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ) ska följande handlingar läggas till ansökningsblanketten

 • protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 i Lotterilagen, med 20 basbelopp under en treårsperiod  
 • uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare  
 • senaste årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning (om de inte redan finns hos ungdoms- och fritidsenheten)  
 • stadgar som antagits och gällande för föreningen (om de inte redan finns hos ungdoms- och fritidsenheten).

Avgifter/kostnader

 • tillstånd § 16 Lotterilagen 500 kr            
 • registrering § 17 Lotterilagen 500 kr     
 • kontrollantarvode 3% av lotteriets omslutning.

Vad händer sedan med vår ansökan?

Ansökan handläggs och det utses en lotterikontrollant. Ungdoms- och fritidsenheten har fem utbildade lotterikontrollanter. Ett exemplar av beslutet skickas till föreningen och ett till lotterikontrollanten. Före varje lotteri ska föreningen kontakta den utsedda kontrollanten.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten

0248-70 226
fritid@rattvik.se

Fritidschef
Bo Bifrost
0248-70 225

Handläggare
Carina Flat
0248-70 226

Besöksadress
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik